lazy-swiper

Bizi geleceğe, başarıya ve yeniliğe taşıyan kültür odağımız

See Details

Kültür

Geleceğe başarıyla giderken bize yol gösteren, nerede olduğumuzu, nereye doğru yol aldığımızı hatırlatan prensiplerimiz…

wat

İş Birliği Geliştirir!

•İş birliğine açıktır ve isteyerek katkıda bulunur.

•Yapıcı bir şekilde fikirlerini paylaşır.

•Takım çalışmasının katma değer getireceğini her daim vurgular.

•Takım içi ve takımlar arası iş birliğini teşvik eder.

•Diğer takım ve ekiplerin gereksinimlerini dinler ve bu gereksinimler doğrultusunda hareket eder.

•İş birliği içerisinde çalışan kişileri takdir eder.

•Başarılı iş birlikleri için uygun ortam yaratır ve aktif katılım sağlar.

wat

Şeffaflık

• İş birliğine açıktır ve isteyerek katkıda bulunur.

•Yapıcı bir şekilde fikirlerini paylaşır.

•Takım çalışmasının katma değer getireceğini her daim vurgular.

•Takım içi ve takımlar arası iş birliğini teşvik eder.

•Diğer takım ve ekiplerin gereksinimlerini dinler ve bu gereksinimler doğrultusunda hareket eder.

•İş birliği içerisinde çalışan kişileri takdir eder.

•Başarılı iş birlikleri için uygun ortam yaratır ve aktif katılım sağlar.

wat

Yetki Kullanır & Yetki Verir!

• Takımı/Ekibi ilgilendiren tüm bilgileri diğer takım arkadaşlarıyla paylaşır.

•Sorumluluk alır; sorumluluğu ekip içerisinde dağıtır ve aksiyona geçilmesinde ekibi motive eder.

•Ekibine yetki verir. Verdiği yetkinin sonuçlarını takip eder. Gerektiğinde destek verir.

•Birimin başarısı için ekibinin sorumluluk almasını destekler.

•Mevcut durumu, şartları ve olası sonuçları düşünerek alternatif çözüm yollarını değerlendirir ve en doğru hareket tarzını belirleyerek aksiyona geçer.

•Dengeli inisiyatif alınması konusunda ekibini destekler.

Wat
Enter e-mail address to sign up for the newsletter
No Result Has Been Found